“Fra student til faglært” afviklet på Syddjurs og Grenaa Gymnasier.

Der var meget at tale om, da gymnasieeleverne, virksomheder & uddannelsesinstitutionerne mødtes til to vejledningsarrangementer d. 23. marts på Syddjurs Gymnasium og d. 29. marts på Grenaa Gymnasium. Gymnasierne havde besøg af en lang række lokale virksomheder, kommunerne og forskellige uddannelsesinstitutioner på Djursland. Alle elever på 2. og 3. årgang var inviteret. Omkring 350 elever og 35 virksomheder deltog i de to arrangementer.

De deltagende virksomheder var godt tilfredse, og ser gerne en gentagelse af vejledningsarrangementerne.

Evalueringerne fra de deltagende virksomheder viser, at det overordnet har været en god oplevelse at være med. Skala fra 1-5

De studerendes parathed og interesse for arrangementet? 3,1
Passende og rettidig information? 4,2
Afviklingen svarede til forventninger? 4,2
Samlet indtryk af arrangementet? 4,2
Ønsker at deltage igen næste år? 4,7

Baggrunden for de to vejledningsarrangementer er, at Djursland mangler faglært arbejdskraft indenfor håndværks- og industrifagene, f.eks. murer, VVS, elektriker, tømrer, maler, industritekniker, smed, men også indenfor handel, fødevarer, medier og velfærdsområdet ses en mangelsituation. Dette kan kun løses ved, at vi får flere unge i gang med en erhvervsuddannelser via et lærlingeforløb.

Samtidig har vi også en del studenter, der ikke kommer i gang med at læse på en videregående uddannelse, enten fordi de fandt ud af at de gerne vil have en mere praktisk uddannelse eller fordi deres gennemsnit ikke var højt nok til deres ”drømmeuddannelse.” Nye tal viser, at hele 17,3 procent af studenterårgang 2015 stadig ikke er i gang med at videreuddanne sig her syv år efter eksamen. Læs DI-artikel “Guld på gaden” om problemet her.

Business Djursland vil gerne prøve at formidle denne uddannelsesvej for vore kommende studenter og lave et direkte match til vore lokale virksomheder og institutioner på Djursland.

Herunder kan du se billeder fra vejledningsarrangementet på Grenaa Gymnasium.