Kære medlemmer af Business Djursland, Djurslands Erhvervsudøvere, Djurslands politikere m.fl.

GODT NYTÅR 2022

Det nye års begyndelse markerer også første dag i en ny valgperiode for det lokale og regionale styre i Danmark. Det er nu at de nyvalgte politikere påbegynder det tillidshverv der skal bestrides den næste 4års periode. Tak for at I vælger at stille jer til rådighed. Business Djursland ser frem til et styrket samarbejde med de lokale politikere og embedsværk.

Nye Udvalg ser dagens lys
Det er med stor tilfredshed, at Business Djursland konstaterer, at både Norddjurs og Syddjurs kommune vælger at styrke erhvervsindsatsen i forhold til udvalgssammensætning. Business Djursland arbejder for at skabe rum for en stærk erhvervsservice forankret på Djursland. Med den seneste erhvervsfremmereform vedtaget i 2018, var det hensigten at styrke den lokale kommunale forankring af erhvervsfremme systemet. På Djursland er denne hensigt udfordret, da vore kommuner pt. tilkøber lokal erhvervsservice fra det regionale Væksthus Midtjylland. For virksomheder på Djursland kan det være vanskeligt at opnå det fulde udbytte af den konsulentydelse, der stilles rådighed, da det indebær stor indsigt og tidsforbrug at skabe sig den nødvendige oversigt for at få adgang til denne hjælp. Snart skal de nye udvalg i begge kommuner påbegynde arbejdet med formulering og udmøntning af nye politiske tiltag for erhvervsudvikling på Djursland. Business Djursland vil aktivt engagere sig i denne proces.

Business Djursland fortsætter arbejdet med at styrke og udbygge de faglige netværk, der er etableret. Netværk for bestyrelsesarbejde og netværk for grøn omstilling er nyeste på paletten af muligheder, for at også din virksomhed kan opnå sparring og kompetent faglig støtte for udvikling og vækst. Der arbejdes på dannelse af et netværk for oplevelsesøkonomi i den nærmeste fremtid. Klik ind på businessdjursland.dk og læs mere. Hjemmesiden vil her først i det nye år få et velfortjent løft.

Infrastruktur på Djursland
Business Djursland har i det forgangne år nedsat et udvalg for arbejde med styrket fokus på udbygning af infrastruktur på Djursland, i udvalget sidder bl.a. Grenaa Havn, Aarhus Lufthavn og Aarhus Transport Group, samt repræsentanter for større erhverv. En enig stærk Djurslands stemme har større styrke, når der træffes beslutning. Det nye år markerer den endelige afslutning af et mangeårigt projekt med etablering af Aarhus letbane. Den længe ventede ½-time drift implementeres i køreplanen ved myldertrafik morgen og eftermiddag fra d. 3. januar. Letbaneselskabet opfordres fortsat til at fastholde fuld fokus på den daglige drift, for at sikre driftstabilitet for banen.

Omlægning af Business Djursland bestyrelsessammensætning.
Bestyrelsen har på årets sidste møde besluttet ved årets den kommende generalforsamling at foreslå vedtægtsændring, således at vedtægt om to udpegede medlemmer, erstattes af to valgte medlemmer. Med dette tiltag ønskes en bredere forankring af erhvervsaktiv repræsentation i bestyrelsen.

Vi glæder os til at se jer til vores mange arrangementer i løbet af 2022 og til vores generalforsamling i april. Har du forslag til emner, du mener, vi skal tage op i Business Djursland, er du velkommen til at sende os en mail.

Godt nyt arbejdsår 2022

Med venlig hilsen
Formand – Ole Sørensen