Vores Bestyrelsesmedlem Søren Nymark deltog i det første møde

Norddjurs kommune har inviteret Business Djursland og flere andre til dialogmøder vedrørende planlægning af nye erhvervsområder. Første møde blev afholdt d. 21. september i Grenaa, og andet mødet d. 28. september i Allingåbro.

Vores bestyrelsesmedlem Søren Nymark deltig i det første møde, som repræsentant for Business Djursland. Her deltog omkring 20 personer. På mødet blev der orienteret for den foreløbige plan for erhvervsområder i Grenna – det er primært nord for Grenaa, at nye arealer for industri og erhverv er planlagt.

Alle der måtte have konkrete planer eller bare har interesse i placering af arealerne opfordres til at tage kontakt til Byg & Miljø.

Ligeledes opfordres alle der har interesse eller konkrete planer i placering af erhvervsarealer i den vestlige del af kommunen til at kontakte Byg & Miljø.

Hos Business Djursland er vi glade for at blive inviteret, når der er erhverv på dagsordenen.