Business Djursland har taget initiativ til at nedsætte en gruppe, der arbejder med infrastrukturen på Djursland.

I gruppen deltager Allan Hougaard, VAM, Henrik Carstensen, Grenaa Havn, Nicolai Krøyer, Aarhus Airport, Elisabeth Lönne, Stena Line, Bente Steffensen, Business Djursland/Aarhus Transport Group, Annemette Lyngby, Business Djursland og Sebastian Konrad, Business Djursland.

Fredag d. 28. januar holdt gruppen møde med borgmestrene Michael Stegger Jensen (Syddjurs) og Kasper Bjerregaard (Norddjurs), udviklingsdirektør Poul Møller (Syddjurs) og kommunaldirektør Christian Bertelsen (Norddjurs). Det var et meget positivt møde, hvor det blev aftalt, at arbejdsgruppen fremover arbejder tæt sammen med borgmestrene. På mødet blev det fastslået, der er et behov for og lyst til at koordinere og have en fælles strategi. Det betyder, at der nu lægges kvartalsvise møder i kalenderen hos arbejdsgruppen med mulighed for deltagelse af begge borgmestre.

Baggrund for Infrastrukturgruppen:

Formål:
En koordineret, strategisk indsats for styrkelse af infrastruktur på Djursland med positiv effekt for hele Østjylland.

Baggrund:
Infrastrukturforliget har peget på konkrete investeringer i forbedring af infrastrukturen på Djursland – dog med en igangsættelse i 2031.

Mål:

1. Igangsættelse af udvidelserne af Rute 15 til 2+1 tidligere end 2031 samt arbejde for at udvidelsen sker hele vejen til Grenaa

2. Etablering af forbedret kollektiv forbindelse til Aarhus Airport. El-shuttle til Kolind bliver ekstra relevant, når halvtimesdrift i myldretiden etableres på Letbanen.

Læs mere om Infrastrukturgruppen her