Tømrerfirmaet Henrik Hedeager i Ørum Djurs er et af Business Djurslands mange medlemmer. Henrik Hedeager har svaret på fem skarpe spørgsmål om virksomheden.

Hvordan lyder Tømrerfirmaet Henrik Hedeager´s elevatortale?
– Uha, det ved jeg ikke! Vi ønsker at favne bredt og tager alle typer af tømreropgaver ind. Indimellem har vi en hovedentreprise og en sjælden gang imellem også en totalentreprise, hvor vi også har rådgivningsdelen med. Men det er helt klart, at vi foretrækker rene tømreropgaver.
Vi har helt bevidst valgt, at vi også tager småopgaver ind. Hvis vi ikke kommer ud og skifter Fru Hansens vindue, så er det ikke sikkert, at vi får lov til at skifte hendes tag.
Vi finder vores kunder i det område, som tidligere var Aarhus Amt – altså Djursland, Aarhus, Skanderborg og Silkeborg. Vi har ca. 45 medarbejder ansat og vi har altid seks til otte lærlinge. Jeg mener, at vi har pligt til at sørge for, at der er nogen, der bliver uddannet. Det er vigtigt, og så er det også en udmærket måde at rekruttere medarbejdere på.

Hvad betyder det, at I ligger på Djursland?
– Der er to aspekter i det. Det ene er, at vi skal lave tingene så godt, at vi kan komme igen. Det er lidt anderledes i forhold til storbyer, hvor der er kunder nok. Vi er altid glade, når en kunde ringer første gang, men det er virkelig positivt, når kunden ringer anden gang, eller deres nabo ringer. Så ved vi, at vi har gjort det godt.
Det andet aspekt er transport. Vores geografiske placering gør, at vi har forholdsvis lang transporttid til større opgaver i f.eks. Aarhusområdet.
Når det kommer til rekruttering, så har vi ikke de store problemer. Vi har mange ansøgninger fra lærlinge hele tiden, og vi har god held til at få ansat svende, når vi har brug for det.

Hvad glæder I jer over for tiden?
– Lige for tiden kan vi jo kun være glade for, at vi ikke er så berørte af Covid-19-situationen, som mange andre er. Vi har som branche fået lov til at køre igennem, uden at være tvangslukket. Der er dog ved at opstå længere ventetider på nogle materialeleverancer.

Hvad bøvler I med?
– Det er jo nok generelt, at lånemulighederne er for dårlige i vores område. Huspriserne er for lave og kreditforeningerne er kede af at sætte penge i husene på Djursland. Det betyder, at det er rigtig svært for mange at optage lån til at renovere deres hus, når værdiansættelsen er så lav i dette område. Det er noget, som jeg synes, at politikere bør arbejde med, da det giver en stor skævvridning i samfundet. Jeg har være med flere kunder ude og se på huse på Djursland, som de ikke har kunnet låne til, men de har godt kunne låne en halv til en hel million mere til et hus, der ligger tættere på Aarhus. Det er ikke rimeligt!

Hvad har Covid-19 betydet for jer?
– Vi har ikke mærket så meget til det, udover brug af værnemidler og anden beskyttelse.
Vi kan godt mærke, at mange private kunder har haft tid til at se på deres vinduer og tag mv. Flere er interesseret i at få tilbud på udskiftning. Der er også nogle, der gerne vil have ændret lidt på indretning i deres huse. Helt konkret, så kan vi se, at vi har solgt en del flere vinduer og døre end normalt. Dette er nok også en kombination af, at håndværkerfradraget er blevet hævet og de mange hjemmearbejdsdage, hvor folk får lyst til forandringer i deres omgivelser.

Lær Tømrerfirmaet Henrik Hedeager endnu bedre at kende her