Du kan godt begynde at glæde dig til årets udgave af “Made by Djursland”!

Det er sjette år i træk, at Business Djursland sætter fokus på Djurslands erhvervsliv. Denne gang afholdes arrangementet torsdag d. 5. november på Stenvad Mosebrugcenter og overskriften er bæredygtighed.

Spændende oplægsholdere

Vi er så heldige, at Steen Hildebrandt kommer og holde et oplæg om FN´s 17 verdensmål i dansk perspektiv. Steen Hildebrandt er formand for 2030-Panelet, der samarbejder med -og understøtter 2030-Netværket, der er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN´s Verdensmål. Som redaktør på bogen ”Bæredygtig Global Udvikling – FN´s 17 verdensmål i et dansk perspektiv” er han i Danmark en toneangivende og dagsordenssættende stemme på området. Steen er i dag professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Han er Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse, Institut for Produktion og erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen i København samt adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Vi er stolte af at kunne præsenterer en kapacitet som Steen Hildebrandt til årets arrangement.

Den anden oplægs holder er Steffen Max Høgh, som har en professionsbachelor i pædagogik, har læst MA i positiv psykologi på Aarhus Universitet, er serie-iværksætter og CSR Direktør. Steffen er forfatter til bogen “Bæredygtig Business – for bundlinjen og en bedre verden”. Han siger selv, at han ikke tror på, at bæredygtig udvikling og økonomisk overskud hænger sammen – Han ved det!

Paneldiskussion

Efter de to oplæg er der paneldiskussion med oplægsholderne og Sten Møller fra Friland & Grobund og Elena Skytte fra Den Græseløse Festival.

Seks workshop, som det kan være svært at vælge imellem

Resten af eftermiddagen foregår i fem workshops under fem forskellige overskrifter:

  • Markedsføringsmaterialer
  • Social bæredygtighed & HR
  • Værdikæder & samarbejder
  • Affaldshåndtering & -sortering
  • Blockchain – teknologi til bæredygtig produktion & købsadfærd
  • Workshop for Change Djursland-deltagere med henblik på idésparring

Der kommer mere udførlige beskrivelser af de fem workshops, så du har lidt flere informationer af vælge udfra. Det er kun muligt at vælge én workshop.

Vi slutter dagen af med fællesspisning i de spændende omgivelser.

Det er gratis at deltage i “Made by Djursland”. Deltagelse i fællespisning inkl. en drikkevare koster kr. 200,-

Vi håber, at rigtig mange virksomheder har lyst til at deltage og bidrage til årets “Made by Djursland”!

Link til tilmelding

Besøg “Made by Djurslands” eget website