I månederne juni, juli, august, september og oktober i 2020 startede 305 nye virksomheder op på Djursland. Det er en stigning på 20% i forhold til 2019. Det undrede os: Hvem har modet og lysten til at starte op midt i en verdensomspændende pandemi?

I november 2020 kontaktede vi 40 af de 305 nystartede virksomheder og interviewede dem pr. telefon. På baggrund af deres svar har vi skrevet en rapport om iværksætterene på Djursland anno 2020.

Hvem er de?

Aldersgennemsnittet på de nye iværksættere i undersøgelsen er 36.9 år.  58% er mænd og 42 % er kvinder. Mændene er yngre end kvinderne, når de starter virksomhed.

30% er født og opvokset på Djursland og har boet her hele livet. 25% er opvokset her, men har i en kortere eller længere periode været væk fra Djursland. 45 % er tilflyttere.

90% af iværksætterne har en erhvervsuddannelse eller længere videregående uddannelse bag sig
10% har en gymnasial uddannelse som højeste uddannelse
20% af iværksætterne har været selvstændige før

50% af har startet virksomhed, som ikke understøttes af deres uddannelse eller brancheerfaring.