Invitation til afslutningskonference – Livestreaming – på projektet “Udvikling af en regional havplan for det vestlige Kattegat” d. 2. december kl. 16.00 – 18.45. Business Djursland har sidder med ved bordet og er aktiv i processen. Alle interesserede er velkomne til at deltage. Tilmelding ikke nødvendig.

Link til konferencen

Link til faglig rapporten “Regional havplanlægning i det vestlige Kattegat”

Baggrund

Komiteen Bæredygtig Kystkultur har i samarbejde med Kattegatcentret og ni østjyske kommuner, Mariagerfjord, Randers, Syddjurs, Aarhus, Odder, Hedensted, Horsens, Samsø og Norddjurs, bedt en forskergruppe fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet om at udarbejde en faglig rapport om en bæredygtig havplan for de erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold i det vestlige Kattegat. Rapporten vil efterfølgende danne faglig baggrund for de ni kommuners høringssvar til den nationale havplan.

Formål

Formålet med konferencen er at informere om indholdet i den faglige rapport, herunder gennemgå forudsætninger, konflikter, muligheder for sameksistens samt konkrete forslag til en regional, bæredygtig plan for erhvervs, samfundsog miljømæssige forhold i det vestlige Kattegat. Desuden skitseres den efterfølgende politiske proces i de ni østjyske kommuner frem mod et fælles høringssvar til den nationale havplan. Konferencen skal endvidere medvirke til at informere offentligheden om havplanlægningens betydning for havmiljøet.

Program

16.00 – 16.05. Velkomst
Thorkild Hansen, Komitéen Bæredygtig Kystkultur og Borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune.

16.05 – 16.15. Samspillet mellem den nationale havplan, de øvrige marine EU-direktiver og regionale havplaner
Rikke Wetter Olufsen, vicedirektør Søfartsstyrelsen

16.15 – 16.25. Havet, Danmarks sidste vildmark
Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening

16.25 – 16.45. Samspillet mellem regionale/lokale og nationale forhold i de danske farvande
Professor emeritus Bo Riemann, Aarhus Universitet.

16.45 – 17.00. Havet og kysternes betydning for samfundsudviklingen i det vestlige Kattegat
Berit Charlotte Kaae, seniorforsker, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

17.00 – 17.10. Regionale udfordringer og muligheder i de østjyske kommuner
Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune

17.10 – 17.20. Pause

17.20 – 18.20. Spørgsmål til panelet om indholdet i den regionale havplan
Panelet: professor emeritus Bo Riemann, seniorforsker Berit Charlotte Kaae, præsident for DN Maria Reumert Gjerding , borgmester Jan
Petersen. I forbindelse med paneldrøftelsen indgår en kort indledning fra paneldeltagerne, og herefter skriftlige spørgsmål udefra via livestreaming.

18.20– 18.30. Den politiske proces i de østjyske kommuner
Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune


18.30 – 18.40. Sammenfatning og afslutning
Ordstyrer Troels Mylenberg