Generalforsamlingen bliver afholdt den 30. april kl. 17:00

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen i Kolind+. Såfremt det ikke kan lade sig gøre ved fysisk fremmøde vil generalforsamlingen foregå online, i form af live-stream med mulighed for spørgsmål, debat mv. Vi kommer naturligvis med mere information om denne løsning hvis det bliver aktuelt.

Dagsordenen for årets generalforsamling er som følger:

● Valg af dirigent

● Bestyrelsesformands beretning for det forløbne år

● Regnskabets aflæggelse og godkendelse

● Budget og kontingent fremlægges og godkendes

● Indkomne forslag

● Valg af bestyrelse og 2 suppleanter jf. vedtægterne

● Valg af 1 revisor

● Evt.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan gøre indkomne forslag offentligt tilgængelige.

Klik her for tilmelding