Business Djursland havde i sidste uge en erhvervspraktikant fra Rønde Skole.

I sidste uge var Ida. H Lystlund i erhvervspraktik i sekretariatet hos Business Djursland. Til daglig går hun i 9. klasse på Rønde Skole. Som en del af praktikken holdt hun møde med Syddjurs Kommunes Erhvervsplaymaker Heine Carlsen. Artiklen herunder er skrevet af Ida på baggrund af hendes erfaringer og mødet med Heine.

Praktik: hvorfor er det godt?

Lavet af Ida H. Lystlund

Jeg har været i obligatorisk praktik to gange i forskellige virksomheder. Det ene år var jeg i en tøjbutik og det andet år har jeg været ved Business Djursland, en platform, der binder alle Djurslands lokale business sammen. Her har jeg set, hvordan en normal arbejdsdag ser ud, når man sidder i en forening, der har så mange kontakter i businessverdenen, og hvad det indebærer. Det er en god oplevelse at komme ud og se, hvordan man laver de ting, der ikke bliver snakket om, når man siger, man sidder i den slags firma. Som f.eks. køreplan for forskellige events, program for events eller sammentælling af medlemmer.

Formålet med den obligatoriske praktik er at sende de unge ud og se, hvordan erhvervslivet hænger sammen og give dem et indblik på hvordan deres fremtidige hverdag muligvis ser ud.

Da det er obligatorisk, kan man ende med at se eller lære nogle ting, man ikke kendte til eller vidste var relevant for et bestemt område. Der er mange elever, der tager væk hjemmefra i den uge for at se, hvordan det er i et andet miljø. Derfor er der også mange elever, der finder praktik godt, da det giver en pause fra de vante rammer, aktiviteter og prøver.

Jeg har snakket med Heine Carlsen, der er en erhvervsplaymaker i Syddjurs Kommune og er i gang med at gør sådan, at i syvende klasse kan hele klassen komme i obligatorisk praktik i tre dage, hvor dagene hver især indeholder noget forskelligt. Den ene dag bliver omkring sosu-området, der bliver en dag, hvor eleverne er på virksomhedsbesøg, og der bliver en dag, hvor de kommer ind og ser noget indenfor håndværkerområdet. På den måde kommer eleverne til at se, hvordan en erhvervskarriere egentlig ser ud. Syddjurs har også lige skabt 100 praktikpladser, hvor man kan komme ind og være i praktik i kommunen og andre områder, der ikke har været så mange praktikmuligheder i.

Når unge kommer i praktik, hjælper det dem med at se, hvad der er af muligheder i fremtiden. Da de fleste praktikpladser ofte er ved erhvervsvirksomheder, giver det dem et indblik i en almindelig erhvervsdag og kan hjælpe med at give de unge noget at sigte efter til deres fremtidige karriere.

Det kan give gode resultater, da der er mangel på unge i erhvervslivet, og der er alt for mange, der vælger en gymnasial uddannelse. Derfor er der nødt til at være en stigning i unge, der vælger erhvervslinjen. Der bliver også snakket ned til erhvervsuddannelserne. Vi skal ikke snakke om dem som om, at den slags uddannelse er mindre værd end en gymnasial. Bare fordi de ikke har de samme adgangskrav, så er de ikke mindre værd. Den slags omtale får uddannelsen til at lyde som om, at det kun er dem, der ikke er succesfulde, der tager en erhvervsuddannelse, og det er meget forkert. Man kan sagtens være succesfuld, selvom man tager en erhvervsuddannelse. Derfor skal vi tale erhvervsuddannelserne op, så der er flere, der vil vælge de linjer. Det hjælper ikke kun unge. Det hjælper også detailbutikkerne.

De teknologiske fremskridt er virkelig vigtige, da færre og færre personer, der går ud og køber i fysiske butik. Online shopping har overtaget markedet. Og det har gjort det svært for de små butikker at holde på kunderne, da de hellere vil købe det billige online, hvor kvaliteten ikke nødvendigvis er lige så god.

Det er derfor, at hvis vi kan få flere unge på erhvervsuddannelserne, giver det en lysere fremtid for detailbutikker. For de unge kan hjælpe med at digitalisere butikkerne, så de får en hjemmeside eller en onlinebutik. Så de små butikker, der ikke er en del af en større kæde, kan blive ved med at være åben. På den måde sikrer vi også, at de små handelsdrivende bliver ved med at være til, og på den måde kan den nye generation tage over. Det er derfor, at det er vigtigt at komme i praktik og endnu vigtigere, at det ikke kun er eleverne, der skal stå med det, da det kan gøre meget for mange.

Man kan også godt forberede de unge på, at det ikke altid går efter planerne, og det er derfor vigtigt at vise dem, at selvom de måske bliver nødt til at tage mere end en uddannelse, er det ikke, fordi de har fejlet, men fordi de har fundet noget nyt, der måske er interesser dem mere, og der er en ny uddannelse relevant til det nye.

Heine Carlsen og mig snakkede om, hvordan man kunne gøre noget praktisk fagligt i skoletiden, som at tage ud til nogle virksomhedsbesøg, hvor det så kunne være noget praksisnær undervisning, da der er mangel på praktisk undervisning. Men det burde ikke kun være i praktik, at unge skulle få et indblik deres fremtid. Der er selvfølgelig også brobygning, hvor eleverne kommer ind og ser, hvordan deres fremtidige uddannelsesinstitution ser ud, og hvilken linje de skal vælge i forhold til deres fremtidige arbejde. Men de to uger i løbet af året er ikke nok.

De undervisningsmetoder, som de anvender, er flere år gamle og gøre ikke eleverne klar til de nye arbejdspladser. Men mange af de undervisningsmaterialer er blevet godkendt af den ældre generation, og derfor er de ikke spændende for de unge at sidde med til undervisningen. En mulighed kunne være, at man spurgte de unge om, hvordan de tænker, at man kunne gøre det anderledes, eller hvad de mangler i deres undervisning i forhold til nogle fremtidsplaner. Det kunne de gøre ved at invitere nogle detailbutikker ind og give undervisning et praktisk formål. Det kunne være en lokal butik, der inviterer eleverne op en dag og viser, hvordan en normal dag ser ud eller viser, hvordan man bruger de ting fra undervisning i praksis, og hvorfor det er vigtigt at kunne de ting indenfor det område. Det vil give de unge et nyt perspektiv på undervisningen. Hvis de kunne se det fra elevernes synspunkt for at få en bedre forståelse. Men selv om at de lytter på hvad eleverne siger mangler mange at tage initiativ og gøre noget.

Vi kan lige så godt hjælpe de unge med at vælge, da de skal tage et stort valg, der skal følge dem resten af deres arbejdsliv og i en ung alder.

Mine anbefalinger:

  • Lave mere praktisk undervisning
  • Hjælp de unge med deres fremtid
  • Give de unge et godt indblik i erhvervslivet