Resultatet af Business Djurslands undersøgelse om Corona krisens aftryk på Djursland

51,6 % af virksomhederne svarer at de i høj/meget høj grad er påvirket negativt af Coronakrisen, hvilket nok ikke er så overraskende. I forhold til informationsniveauet angiver 45,1 % af virksomheder, at de høj/meget høj grad har modtaget god information og hjælpepakker mv. Til gengæld er der også 48,4 % af virksomhederne, som kun i nogen/mindre grad har oplevet en tilfredsstillende information, hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende.

Virksomhederne ser overvejende positivt på regeringens hjælpepakker og initiativer, idet 39,1 % af virksomhederne angiver at de i høj/meget høj grad vil have en positiv effekt. Kun 12,9 % af virksomhederne har ikke den store tiltro til effekten af hjælpepakkerne.
Størst tiltro har man til branchepakkerne og løntilskudspakken, der angives til henholdsvis 29,1 % og 22,6 % i høj/meget høj grad at kunne gøre en forskel for virksomhederne.

Mindst tiltro har man til bankpakken, kommunale projekter, straksbetalinger og udskydelse af moms og B-skat, der ikke vurderes til at have nogen afgørende effekt for virksomhederne.
Situationens alvor ses af sidste spørgsmål, hvor hele 38,7 % af virksomhederne i høj/meget høj grad oplever situationen som en trussel imod virksomhedens eksistensgrundlag.

Se alle spørgsmål og besvarelser ved at klikke her.

Besvarelserne skal formodentlig tages som et udtryk for virksomhedernes nu og her vurdering, med et kort perspektiv. Vi vil derfor også gentage undersøgelsen primo maj.

Business Djursland har desuden modtaget konkrete forslag på flere initiativer, som foreningen bør/kunne tage, for at hjælpe vore virksomheder.