Kommunen har derfor de seneste år inviteret leverandør og virksomheder i Norddjurs til dialogmøde. Et dialogmøde, hvor det kommende års anlægsopgaver og udbud er blevet præsenteret, og hvor det har været muligt at få en god dialog med kommunens medarbejdere.

Covid-19 har desværre medført, at det ikke er muligt at afholde det fysiske møde i 2020 som vanligt.

Kommunen ønsker at være tæt på vores leverandør og virksomheder samt bevare muligheden for at have en god dialog med jer. Derfor har vi valgt denne skriftlige form i stedet, hvor vi har samlet informationerne om anlægsbudgettet samt andre relevante emner.

Link til materialet: Kommunen som kunde (PDF)

Denne skriftlige information er kombineret med muligheden for en telefonisk dialog med kommunens medarbejdere. Kommunens medarbejdere vil være til rådighed på de oplyste tidspunkter, hvor I skal være mere end velkomne til at ringe, og ellers er I altid meget velkomne til at ringe inden for kommunens åbningstid.

Relevante kontaktpersoner på de forskellige områder er listet i materialet.

Er der spørgsmål til materialet, er man velkommen til at kontakte indkøbsafdelingen.

Vi håber, at dialogmødet igen kan afholdes fysisk i 2021.

Med venlig hilsen 
Linda Hansen
Erhvervskonsulent, Arbejdsmarkedsafdelingen, Norddjurs Kommune
Tlf. 8959 2037
Mail: linh@norddjurs.dk