Jørgen Laursen er ny formand for Business Djursland.

Årets generalforsamling blev afviklet d. 15. marts med ca. 60 deltagere og blev afviklet i god ro og orden: Alle bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter og genopstillede – og blev valgt. Der var ingen indkomne forslag.

I lighed med tidligere år, blev årsberetningen præsenteret af flere medlemmer af bestyrelsen. Formand Vibeke Tuxen indledte med at tegne et billede af foreningens aktuelle medlemssituation og samarbejdet med Norddjurs og Syddjurs Kommune. Ole Sørensen fortalte om Arrangementsudvalgets og Kompetenceudvalgets aktiviteter. Sebastian Konrad fortalte om Innovations- og Iværksætterudvalgets aktiviteter. Karen Thingstrup fortalte om foreningens otte etablerede netværk, herunder Bestyrelsesnetværkets formål og udbytte. Annemette Lyngby gav en statur Infrastrukturgruppens arbejde, samt annoncerede den kommende konference: “Vejen til Fremtidens Vækst”, der afvikles den 8. maj 2023. Jørgen Laursen gennemgik resultatet af foreningens strategiske arbejde, der viser både retning,
prioritering og organisering for Business Djursland i perioden 2023-2026. Vibeke Tuxen afrundede med at annonce sit ønske om at fratræde formandsposten, begrundet i at det som solovirksomhed kan være svært at varetage opgaven, uden at det går ud over egen virksomhed.

Det reviderede regnskab blev gennemgået af Martin Nielsen, Talkompagniet. Udkast til budget blev fremlagt af Ole Svit, og her var det mest iøjefaldende nok, at bestyrelsen indstillede til en stigning i kontingenterne fra 2024 på 10%. Der har ikke være reguleret i niveauet for kontingenter i en længere årrække. Både regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ny konstitutiering

Umiddelbart efter generalforsamlingen satte den valgte bestyrelse sig sammen og konstituerede sig med Jørgen Laursen som formand, Annemette Lyngby som næstformand og Allan Hougaard som kasserer.

Jørgen Laursen udtaler:

”Jeg er meget beæret over at være valgt til bestyrelsesformand for Business Djursland. Jeg ser frem til samarbejdet med Syd -og Norddjurs kommune og virksomheder af alle kategorier på Djursland og omegn. Sammen med den øvrige bestyrelse og sekretariatet vil vi bestræbe os på at blive en endnu bedre erhvervsorganisation, med støtte, netværk og arrangementer til alle vores medlemsvirksomheder”

Hvis du og din virksomhed vil med på rejsen sammen med Business Djursland, har du altid mulighed for at blive medlem via dette link: Bliv medlem

Hent referatet fra generalforsamlingen her (PDF)

Se den siddende bestyrelse her

Efter generalforsamlingen bød dagens værter PR Electronics på middag.