Årets generalforsamling afvikles torsdag d. 17. juni hos Munkholm ZOO.

Sidste år måtte vores generalforsamling afvikles online på grund af Covid-19. I år har bestyrelsen i Business Djursland valgt at udskyde årets generalforsamling til vi atter kan mødes fysisk.

Årets generalforsamling afholdes torsdag d. 17. juni kl. 17.00 – 19.00 hos Munkholm ZOO, Munkholmvej 5, 8444 Balle.

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
  4. Budget og kontingent fremlægges og godkendes.
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. vedtægterne

På valg:
Ole Sørensen – genopstiller
Bente Steffensen – genopstiller
Vibeke Tuxen – genopstiller
Mads Petersen – genopstiller

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg: Sebastian Konrad – genopstiller

  1. Valg af revisor
    På valg: Martin Nielsen, Talkompagniet i Grenå – genopstiller
  2. Behandling af indkomne forslag
  3. Eventuelt

Af hensyn til forplejningen og Covid-19, beder vi om, at medlemmer tilmelder sig generalforsamlingen.

Link til tilmelding

Link til bestyrelsens årsberetning

Link til revideret regnskab med bemærkninger & forslag til budget

Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen?

Forslag til generalforsamlingen skal jævnfør vores vedtægter fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Har du et forslag, så send det til formand for Business Djursland Ole Sørensen senest torsdag d. 3. juni 2021