Det handler om sundere byggepladser for folk og klima!

Branchen rykker sig. Følger du med? Har du overblik over nye løsninger, som kan gøre byggepladsen sundere og mere klimavenlig? Ellers er her en mulighed.

Business Djursland inviterer til det femte fyraftensmøde om bæredygtigt byggeri i praksis. Møderne er målrettet håndværkere, rådgivere, entreprenører og bygherrer på Djursland. Vi har god tid til spørgsmål og netværk.

Sundere byggeplads for folk og klima

Business Djursland har igen fokus på bæredygtigt byggeri i praksis med en række fyraftensmøder på Djursland. 19. april åbner Liftservice dørene for et møde om ’Fremtidens Grønne Byggeplads’

Det støver, det støjer og det lugter af dieselos på mange byggepladser. Men behøver det være sådan? Hvordan kan vi gøre byggepladsen til en sundere arbejdsplads, en bedre nabo og samtidig reducere udledningen af CO2? Det er på dagsordenen på Business Djurslands næste fyraftensmøde om ’Bæredygtigt byggeri i praksis’.

Oplæg om de praktiske test

Mødet holdes 19. april hos Liftservice i Ebeltoft. Hovedoplægget handler om ’Fremtidens grønne byggeplads’, som er et projekt, der er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-pulje. Formålet er at teste og vurdere løsninger i forbindelse med byggeriet af det store højhus ’Mindet’ på Aarhus Havn. Indsatserne drejer sig om arbejdsmetoder, energi-infrastruktur på pladsen og brændstoftyper. Lars Overgaard fra Teknologisk Institut er projektleder, og han vil forklare, hvad man skal forstå med begrebet grøn byggeplads, og fortælle om de foreløbige erfaringer.

Efter oplægget er der debat om udfordringer og muligheder både for de store aktører på byggepladsen, men også for de mindre håndværksmestre.

Projektleder ved Michael & Hussnedkeren, Carsten Corneliussen, vil reflektere over arbejdsmiljø- og klimaindsatser, som er realistiske i den mindre virksomhed.

Dagens vært og direktør Erik Jakobsen fra Liftservice vil fortælle lidt om virksomheden og de fordele og ulemper, han oplever i takt med, at flere og flere lifte kører på el. Kan de løfte det de skal? Og giver det mening i forhold til pris og efterspørgsel? Og hvordan skaffer vi den nødvendige elektriske kapacitet?

Målet er at styrke lokal viden og samarbejde

Mødet er det femte i rækken af fyraftensmøder om bæredygtigt byggeri i praksis. Det er for alle – fra håndværksmesteren og entreprenøren til bygherren og rådgiveren. Blot skal man tilmelde sig via Business Djurslands hjemmeside. Målet er at øge den kollektive viden om bæredygtige tiltag i byggerbranchen og skabe relationer, så vi kan samarbejde mere om de gode løsninger.

Sidste møde blev holdt hos Perstrup Beton Industri og handlede om, hvordan EU’s krav om rapportering vil komme til at ramme selv den lille håndværker, og hvordan digitalisering kan gøre det lettere og give nyttig viden, der måske kan realiseres i besparelser.

Program:

Kl. 15.00:          Velkomst af Business Djurslland v/ Vibeke Tuxen og dagens vært, Erik Jakobsen, Lift Service A/S

Kl. 15.15:          Fremtidens grønne byggeplads v/ Lars Overgaard, Teknologisk Institut
Fremtidens grønne byggeplads er et projekt, der er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-pulje og ledet af Teknologisk Institut. Projektleder Lars Overgaard fortæller om de metoder, de tester og som kan nedbringe de negative påvirkninger på støj, støv, miljø og klima fra selve byggeprocessen. Indsatserne drejer sig om arbejdsmetoder, energi-infrastruktur på pladsen og brændstoftyper.

Kl. 15.40:          Debat om bekymringer, udfordringer og løsninger
– Lars Overgaard, Teknologisk Institut, om Fremtidens Grønne byggeplads
– Carsten Corneliussen, Michael & Hussnedkeren om arbejdsmiljø- og klimaindsatser, som er realistiske i den mindre virksomhed
– Erik Jakobsen, Lift Service, om fordele og ulemper, når der kommer strøm på de store lifte

Kl. 16.10           Kaffepause

Kl. 16.20           Netværk – faciliteret rum til at udveksle erfaringer og afsøge nye samarbejder

Kl. 16.50           Afrunding

NB: Vi tager forbehold for ændringer i program og oplægsholdere