To arrangementer i slutningen af marts med fokus på vejen fra student til faglært!

Djursland mangler faglært arbejdskraft indenfor håndværks- og industrifagene, f.eks. murer, VVS, elektriker, tømrer, maler, industritekniker, smed, men også indenfor handel, fødevarer, medier og velfærdsområdet ses en mangelsituation. Dette kan kun løses ved, at vi får flere unge i gang med en erhvervsuddannelser via et lærlingeforløb.

Samtidig har vi også en del studenter, der ikke kommer i gang med at læse på en videregående uddannelse, enten fordi de fandt ud af at de gerne vil have en mere praktisk uddannelse eller fordi deres gennemsnit ikke var højt nok til deres ”drømmeuddannelse.”

Vi vil gerne prøve at formidle denne uddannelsesvej for vore kommende studenter og lave et direkte match til vore lokale virksomheder og institutioner på Djursland. Der er derfor planlagt to vejledningsarrangementer:

D. 23. marts kl. 12.15 – 14.15: Syddjurs Gymnasium
D. 29. marts kl. 12.00 – 14.30: Grenaa Gymnasium

Her er inviteret en række lokale virksomheder til at komme og fortælle om deres branche og virksomhed. Hver virksomhed har en ”ministand på 2x2m” i gymnasiets fællesrum, hvor de indretter sig med roll-ups og skiltning. Pt. er det bekræftet, at VAM A/S, Knebel Drilling A/S, L-TEK A/S, ELCON, HUJ A/S, Tipmark, Röchling Meta-Plast A/S, HSM Industri A/S, Nymark & Fogh Maskinteknik Aps og Superbrugsen, Auning deltager. Ligeledes vil der også være en vejledningsstand med vejledere fra Viden Djurs, Social- og Sundhedsskolen, Randers og fra Norddjurs og Syddjurs Kommunes UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Flere virksomheder kommer til indenfor: det merkantile område (salgsassisten, handelsuddannelse, kontorassistent), fødevareområdet (landmand, bager detailslagter) og medieområdet (digitale medier og grafikeruddannelsen).

De studerende fra 2. og 3. år fra de 2 gymnasier vil blive inviteret til dette vejledningsarrangement, hvor de så har mulighed for at gå i dialog med de tilstedeværende fagfolk og vejledere. Vi tror på, at det kan være med til at give et klarere billede af et lærlingeforløb, og hvad det arbejdsmæssigt og karrieremæssigt kan føre til.

Ønsker du at deltage med din virksomhed, så kontakt Lisa Mikkelsen på Business Djurslands sekretariat.