Der var meget at tale om, da gymnasieeleverne, virksomheder & uddannelsesinstitutionerne mødtes.

Onsdag d. 23. marts var der livlig aktivitet på Syddjurs Gymnasium. Gymnasiet havde besøg af en lang række lokale virksomheder, kommunen og forskellige uddannelsesinstitutioner på Djursland. Alle elever på 2. og 3. årgang var inviteret.

Baggrunden er, at Djursland mangler faglært arbejdskraft indenfor håndværks- og industrifagene, f.eks. murer, VVS, elektriker, tømrer, maler, industritekniker, smed, men også indenfor handel, fødevarer, medier og velfærdsområdet ses en mangelsituation. Dette kan kun løses ved, at vi får flere unge i gang med en erhvervsuddannelser via et lærlingeforløb.

17,3% af studenterne fra 2015 er ikke i gang med en uddannelse

Samtidig har vi også en del studenter, der ikke kommer i gang med at læse på en videregående uddannelse, enten fordi de fandt ud af at de gerne vil have en mere praktisk uddannelse eller fordi deres gennemsnit ikke var højt nok til deres ”drømmeuddannelse.” Nye tal viser, at hele 17,3 procent af studenterårgang 2015 stadig ikke er i gang med at videreuddanne sig her fem år efter eksamen. Læs DI-artikel “Guld på gaden” om problemet her.

Business Djursland vil gerne prøve at formidle denne uddannelsesvej for vore kommende studenter og lave et direkte match til vore lokale virksomheder og institutioner på Djursland.

Vi er meget glade for den store tilslutning fra lokale virksomheder.

Der afholdes et lignende arrangement på Grenaa Gymnasium d. 29. marts.