Påske i en corona tid,

Kære erhvervsudøvere på Djursland,

Afvikling af ”The Beautiful Easter” i en corona tid, det var ganske og aldeles uforudset for kun få uger siden. At skulle fordybe sig i støtteordninger og støtte ansøgninger i et forår hvor dagene længes, og hvor udsigterne for erhvervsudvikling ellers var ganske lyse. Dog var det vel næppe forudset at væksten kunne fortsætte året ud, i samme takt som gennem de seneste år, men en økonomisk maveplasker som Dansk og International økonomi står i dette forår, bliver utrolig tung igen at få løftet i gang igen. Djurslands styrke er de mange minder erhvervsdrivende, nærheden til Aarhus, sommeren står for døren og bringer turister, og forbrugere der efter at være indelukket må forventes at ligge inde med et økonomisk overskud og energi der skal have frit løb. Det kan dog tænkes at den økonomiske usikkerhed corona krisen har skabt vil være en forbrugshæmmende faktor, og derfor kan der rejses tvivl om hastigheden med hvilken økonomien igen vil rette sig. Business Djursland afviklede i efteråret en meget velbesøgt konference bl.a. med indlæg af Aarhus Lufthavn og Morten Albæk, der reflekterede over sin bog ” En tid, et liv et menneske”; som erhvervsudøvere har vi hver dag den glæde at kunne virke i et ”rum” hvor vi forfølger vores intuition og drømme. Men der er ”kun” én tid, og med ét er udfordringen nu en ganske anden, og forretningen vil for mange af os få et helt ny drejning. Den omsætning der ikke er i disse måneder, den vil aldrig være.

Folketinget har d. 11. marts taget en politisk beslutning om at lukke Danmark ned. Med denne beslutning fulgte en appel til Dansk erhverv, om fastholdelse af medarbejdere, der om ganske få måneder igen vil blive brug for dem. Brancheforeningen Horesta så, ikke meningen med dette tiltag, og en stor del af hotelbranchens medarbejdere måtte melde sig i ledighedskøen umiddelbart. En illustration af hvordan markedskræfterne arbejder når erhvervsudøvere bliver truet på deres eksistens. Min frygt er at de etablerede hjælpepakker vil forlænge effekten af krisen til først at vise sig senere på året, når der for alvor igen skal gang i hjulene, og når effekten af corona krisen på vores vigtige eksportmarkeder for alvor viser sig. De mange afskedigelser situationen afstedkommer vil bringe ny tomgang og recession. International konkurrence forvridning forstærket at de overenskomster der netop er indgået mellem arbejdsmarkedets ansvarlige parter. Forlig der i de kommende år vil belaste erhvervslivets omkostningsniveau, lønstigninger for hvilke der ikke længere er belæg. En situation der vil forringe den Danske konkurrenceevne i de kommende år, og være en tung sky over den økonomiske udvikling. Parterne i Den Danske model bør fortsat udvise ansvar, handlekraft og umiddelbart sætte sig til forhandlingsbordet for at drøfte en tilbagerulning af disse forlig.

Business Djursland har i dette forår afgivet tilbud på Basal Erhvervsservice til Syddjurs kommune. Tilbuddet blev beklageligvis fravalgt til fordel for Erhvervshus Midtjylland. Det er fortsat vores opfattelse at denne opgave bør ligge på Djursland, da den lokale forankring betyder bredere engagement og lokalt forankret netværk. Business Djursland har fået aktindsigt i vindende tilbud, og vil i de kommende år vogte for at Erhvervshus Midtjylland løfter opgaven for vækst og udvikling på Djursland

Rigtig god Påske.