2020 har været præget af Covid-19 i meget høj grad. Hver dag bringer medierne historier om virksomheder, der er presset på likviditeten, leverancer eller kundeflugt.

Heldigvis er der også en anden historie! Business Djursland har trukket oplysninger om nyoprettede virksomheder i 2019 og 2020 på Djursland. Her ses en naturlig nedgang i interessen for at starte egen virksomhed i marts og april i år i forhold til sidste år. Men: Allerede i maj måned er iværksætterlysten næsten på niveau med 2019. Antallet af nystartede virksomheder i juni, juli, august og september er højere i 2020 i forhold til 2019.

I tallene er medtaget nye CVR-numre fra enkeltmandsvirksomheder, personlig mindre virksomhed, aktieselskaber og anpartsselskaber (minus holding).

graf over iværksættere

Der er forskel på Norddjurs og Syddjurs kommuner. Lysten til at blive iværksætter trækker i flere i Syddjurs kommune, men fælles for begge kommuner er en vækst i antallet af nye virksomheder i juli, august og september i forhold til sidste år.

Det kan være fristende at tilskrive turistsæsonen de mange nye virksomheder, der er startet op i de tre travle sommermåneder. Et blik ned over liste af nye virksomheder viser dog, at der er tale om en blanding af bl.a. håndværksvirksomheder, produktionsvirksomheder, detailhandel, sundhed og restaurationer.