Norddjurs Kommune står klar til at hjælpe, hvis en medarbejder er i risiko for længerevarende sygdom.

Få hjælp til at undgå langvarigt sygefravær
– brug Fast Track service

Langtidssygemelding er hårdt for den enkelte medarbejder og virksomhedens drift. Derfor er Norddjurs Kommune klar til at hjælpe, hvis du har en medarbejder, som er i risiko for længerevarende sygdom.

Ofte har du og din medarbejder tidligt i forløbet en fornemmelse af, om der er risiko for et længere sygeforløb. Her står kommunen klar med støtte, råd og vejledning om redskaber, der kan tages i brug og afhjælpe en svær situation.

Fast Track service sætter gang i opfølgningen med relevant støtte mange uger tidligere end ved normal sygemelding. På den måde mindsker vi både de økonomiske og menneskelige omkostninger, som der ellers er ved længerevarende sygdom.

Har du behov for bistand eller ønsker du yderligere information?

Kontakt virksomhedsservice på:
Tlf. 2399 4238 
virksomhedsservice@norddjurs.dk

Obs: Fast Track er en frivillig ordning, og medarbejdere er ikke forpligtede til at tage imod den tidlige indsats. Derfor er det altid en god idé at tale med medarbejderen, inden du anmoder om Fast Track.