Change Djursland er et netværk for virksomheder, foreninger, skoler og andre, der vil bidrage til en bæredygtig og ansvarlig udvikling af Djursland.

Kickstart d. 16. april på Rosenholm Slot. Når mange brænder for det samme, og når forskelligheder mødes, så opstår nye idéer og lysten til at handle og skabe forandring sammen.

Det er i hvert fald, hvad Business Djursland håber vil ske, når de på Rosenholm Slot åbner dørene for et nyt netværk med titlen Change Djursland.

Formålet er at skabe grobund for at arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig vækst og udvikling – i alt fra husholdninger til transport, fra byggeri til produktion og fra privat til offentlig virksomhed.

Første møde er fredag den 16. april, og der er allerede 35 tilmeldte. De kommer bl.a. fra fremsynede virksomheder, fra ungdomsuddannelser, kommunerne og fra foreninger og landsbyklynger.

”Det er netop den forskellighed, som er styrken. Vi har tidligere haft netværk, der var forbeholdt virksomheder med en bæredygtig agenda. Det var også godt, men jeg er sikker på, at når virksomhederne møder andre, der interesserer sig for bæredygtighed på en anden måde, så opstår der nye veje. Og det vil både være til gavn for virksomhederne og for de mennesker, der bor og arbejder på Djursland,” siger direktør for Business Djursland, Ole Svit.

Han er desuden leder af netværket sammen med næstformand og bæredygtighedskonsulent Vibeke Tuxen.

Sammen om bæredygtig vækst – men findes det?

Et af FN’s verdensmål, nummer 17, handler om partnerskaber mellem offentlige og private aktører.

”Budskabet i mål 17 er, at vi er nødt til at stå sammen, hvis vi skal skabe de nødvendige forandringer for en positiv fremtid, hvor velfærd, konkurrenceevne og bæredygtighed går hånd i hånd. Grebet rigtigt an kan det også give grobund for bæredygtig vækst,” siger Vibeke Tuxen.

Men hvad er bæredygtig vækst? Det kan f.eks. være:

  • at virksomheder tjener mere, men bruger færre ressourcer
  • at dygtige og ansvarlige borgere søger til Djursland, fordi de kan bo, arbejde og leve bæredygtigt
  • at erhvervslivet får mere ud af vores turister, uden at naturen og vores livskvalitet bliver truet
  • at vi kan udnytte ledig kapacitet til nye forretningsområder.

”Bæredygtig vækst gør vores virksomheder konkurrencedygtige. Og så kan det tiltrække og fastholde indbyggere, medarbejdere og iværksættere på Djursland,” mener Ole Svit.

Faciliterede møder og ’myhouse’ på agendaen

Det er planen, at Change Djursland holder netværksmøder fire gange om året. Det bliver faciliteret af kommunikations- og bæredygtighedskonsulent Lone Rubin.

”Vi skal udveksle erfaringer og gode tips. Vi skal få gode idéer og begynde forvandlingen i virksomheder, i boligområder og på det politiske niveau,” siger Lone Rubin.

På det første møde er blandt andet Rosenholm Slots eget initiativ ’myhouse’ på agendaen. Det er en online platform, der skaber forbindelse mellem private borgere, der ønsker at leve bæredygtigt, og lokale virksomheder, der kan levere løsningerne.

Netværket vil bl.a. blive aktiveret for at give inspiration til markedsføring og udvikling af værktøjet, så det både gavner borgere og virksomheder mest muligt.

”På fremtidige møder kan andre initiativer blive vendt og vejet, eller vi kan få idéer til nye tiltag. Hver gang tager vi fat i et tema indenfor bæredygtighed, som både er relevant for Djurslands virksomheder og borgere. Man skal ikke tænke, hvad kan jeg få ud af netværket, men mere, hvad kan jeg give. For hvis alle giver, så får alle også noget ud af det,” understreger Lone Rubin.

Netværket er stadig åbent for tilmeldinger via www.change-djursland.dk, og prisen er blot et medlemskab af Business Djursland.

Se dagsorden for mødet her