Fyraftensmøde i Business Djursland om bæredygtigt byggeri i praksis inspirerer byggevirksomheder til den grønne omstilling.

”Vi vil gerne det her med bæredygtighed, men vi aner simpelthen ikke, hvor vi skal starte.” Sådan sagde tre håndværksvirksomheder fra Djursland samstemmende, da de for en måneds tid siden mødtes til Business Djurslands fyraftensmøde om fremtidens grønne byggeplads.

Det fik hurtigt Business Djursland til at skræddersy et fyraftensmøde med netop det fokus: Det første skridt – eller spadestik om man vil – til den grønne omstilling i byggevirksomheder.

Tømrerfirma har ændret kurs

12. juni kan alle fra hele byggeriets værdikæde derfor møde ’det gode eksempel’ til det 6. fyraftensmøde om bæredygtigt byggeri i praksis. Det er JDH-BYG fra Aarhus, der kommer på besøg. Virksomheden var for et par år siden en helt traditionel tømrervirksomhed, der tog en strategisk beslutning om at ville være CO2-neutral og være i stand til at påvirke deres kunders valg af materialer og mere bæredygtige løsninger.

Siden har JDH-BYG hver dag arbejdet på at få mere bæredygtighed ind i deres projekter. Blandt andet gennem materialevalget. Cirka 90 procent af byggeriets CO2-aftryk stammer nemlig fra materialerne. Derfor har JDH-BYG stort fokus på at undgå spild, genbruge materialer og bruge biobaserede byggematerialer som halm, træ og tang. Det har styrket forretningen.

”Vi glæder os til at møde JDH-BYG til fyraftensmødet. Det er en virksomhed, som vi før har haft lidt sparring med, og vi har jo fulgt interesseret med i deres rejse/vej ind i den grønne omstilling, som de er dygtige til at synliggøre på de sociale medier. Jeg tænker, at de har stået med mange af de samme udfordringer/spørgsmål, som vi selv og mange af vores kollegaer gør, og jeg ser frem til at blive inspireret, og forhåbentlig få et par gode råd samt svar på de spørgsmål som måtte komme,” siger tømrermester Kasper Bang fra Koed Tømrer- og Byggeforretning.

Møder er for hele værdikæden

Sammen med Murerfirmaet Bent Klausen fra Ørum stiller han op til en workshop samme dag, hvor fyraftensmødets deltagere skal komme med gode råd og idéer til det første skridt.

”Det første skridt er altid det sværeste. Vi vil gerne godt og rigtigt i gang fra starten,” siger Kasper Bang.

Fyraftensmøderne om bæredygtigt byggeri i praksis har forskellige vinkler fra gang til gang, og målet er, at der er udbytte for alle – uanset om man er bygherre, entreprenør, leverandør, håndværker eller rådgiver.

”Det kræver nemlig samarbejde i hele værdikæden, hvis vi skal lykkes med at transformere det energitunge byggeri i en mere bæredygtig retning,” siger Vibeke Tuxen, der er bestyrelsesmedlem og tovholder i den arbejdsgruppe under Business Djursland, der arrangerer møderne.

Mødet 12. juni holdes hos Woodconstruction i Hornslet, der også har et aktuelt byggeri at fremvise på nabogrunden.