Fredag blev det første af – for håbenlig – en lang række møder i bæredygtighedsnetværket “Change Djursland afholdt.

Fredag d. 16. april afholdt Business Djursland det første møde i bæredygtighedsnetværket Change Djursland.

Der var stor opbakning til mødet med 31 deltagere. Deltagerne repræsenterede en bred vifte af brancher, offentlige og private virksomheder ligesom flere uddannelsesinstitutioner deltog.

People, planet & profit

Der var gode og konstruktive input til forventninger til netværket og de temaer, som deltagerne er interesseret i. Interesserne indenfor bæredygtighed fordelte sig over ”People, planet, profit”. Social bæredygtighed, økonomisk forsvarlig forretningsudvikling med udgangspunkt i bæredygtighed, og et særligt fokus på virksomheder indenfor byggeriet, som også selv meget gerne vil en mere bæredygtig vej.

Blandt deltagerne var der et stort ønske om at se og høre, hvad andre virksomheder gør, og fremfor alt så ville de gerne have eksempler på tiltag, som er handlingsorienterede.

My House & Doughnut økonomi

Direktør Erik Rosenkrentz fortalte om Myhouse. Myhouse er en hjemmeside, hvor alle kan indtaste deres adresse og besvare nogle spørgsmål. Herefter er det muligt at se husstandens CO2-uydledning og få forslag til, hvordan CO2-udledningen kan nedsættes frem mod 2030. Hjemmesiden kan også henvise til nogle af de leverandører, som kan hjælpe på vej mod målet med bæredygtige løsninger. Deltageren i netværksmødet gav masser af respons og input til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Erik Rosenkrentz nævnte også, at Rosenholm Slot i samarbejde med Syddjurs Kommune afholder en bæredygtighedsfestival i dagene d. 3. – 5. september. Arrangementet hedder ”Klimamesse i øjenhøjde”.

Niels Aagaard fra ”Det Fælles Bedste” holdt et oplæg om Doughnut-økonomi, som kort fortalt er en nyere måde at tænke økonomi på, hvor der både tages hensyn til mennesker og planet. Teorien stammer fra Amsterdam, og er siden implementeret i København og delvist i Aarhus.

Fremtiden

Business Djursland for modtaget tilmeldinger til bæredygtighedsnetværket fra 50 virksomheder, som alle har interesse i at lære mere og bidrage til en bæredygtig udvikling på Djursland. Forover vil der som udgangspunkt blive afholdt 3-4 netværksmøder om året. Nye virksomheder er velkomne i netværket.

Læs mere på change-djursland.dk eller kontakt Business Djursland, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere.