Kære Business Djursland medlemmer og Erhvervsliv på Djursland,

Endnu et år nærmer sig sin afslutning. Der tales om året ” man gerne vil glemme”, og så bare komme videre……….

Faktisk så er virkeligheden nok den, at 2020 vil gå over i historien som året vi sent glemmer.  Et 2020 præget af en pandemi, der opfører sigt helt som de historiske af slagsen – blot med en hastighed, der er båret af nutidens muligheder for global kontakt. Voldsomme påvirkninger i alle brancher og over hele verden med nedlukning i vekslende omfang. Nationalismen stak også sit hoved frem i kampen for den enkelte nations kamp for at sikre befolkningens sundhed og nationaløkonomiske interesser. Bæredygtighed, miljø og verdensmål blev også meget nærværende i 2020. Pandemien sætter fokus på at der skal tænkes nyt og anderledes  – det er der brug for i endnu højere grad, når netop klimaudfordringerne skal adresseres i de kommende år.

Ved årets udgang, hvor dagene længes, og lyset tiltager, kommer også det der forventes at være den livlinie der skal genskabe samfunds stabilitet og økonomiske vækst. Vaccinen, der kan sikre at vi genskaber den vores sociale adfærd og den samfundsmæssige udvikling – dog med blik for sårbarheden i højt udviklede informationssamfund.
   

Sekretariat i forvandling
BD-sekretariat har i 2020 gennemgået en forvandling. Fra at være det bestyrelses- og studentermedhjælp drevne sekretariat, er aktiviteterne nu løftet og styrket til et væsentligt øget niveau. Således styrket med samarbejde mellem vores kommunikationspartner, arrangementskoordinator og direktør, har sekretariatet været base for afvikling af nye spændende erhvervsudviklingstiltag for medlemmerne og erhverv på Djursland. BD har i samarbejde med begge kommuner  kunnet afvikle erhvervsfremmende arrangementer og netværks møder. BD har for 6. gang afviklet den årlige lokale erhvervskonference Made by Djursland.  Denne gang med afsæt i den grønne omstilling. Og som alt andet i nye formater, der kunne tilgodese de mange retningslinjer for møder og arrangementer. Business Djursland sætter fokus på det grønne Djursland. Bl.a. ved afvikling af projekt Change-Djursland, har foreningen sat retning for det grundlæggende arbejde frem mod afvikling af et Bæredygtighedens Folkemøde på Djursland.

Tillykke til Gazellerne
Djursland kunne i 2020 præstere i alt 14 virksomheder der for alvor var på Marguerit ruten til vækst, 14 Gazeller der hver især med vedholdenhed og ihærdighed formåede at løfte deres omsætning til et belønningsværdigt niveau. Tillykke til dem, og tillykke til alle de erhvervsdrivende der med flid og ihærdighed skaber og udvikler leve- og innovationsduelige virksomheder – altid med afsæt i og blik for de helt aktuelle og konkrete muligheder.

Tak til Torben Jakobsen
Der skal lyde en stor tak til Torben Jakobsen, der ved årets udgang forlader bestyrelsen. Torben har i bestyrelsen repræsenteret først LO Djursland, og senere LO Østjylland. Torben fratræder ved årets udgang.

På bestyrelsens vegne

Ole Sørensen
Formand for Business Djursland