Legater til tre elever på erhvervsuddannelserne på Djursland.

Business Djursland har i sidste uge haft fornøjelsen af at holde tale og uddele legater til tre dimentender fra Viden Djurs på tre forskellige uddannelser:

VID Gymnasier i Rønde – en HHX elev.
VID Gymnasier i Grenaa – en HTX elev.
VID Erhvervsuddannelser i Grenaa – en EUD Business elev.

Vi har valgt at uddele legater til studerende fra Viden Djurs, vores lokale Erhvervsskole. Som Erhvervsskole, har man et klart mål og udgangspunkt i, at de studerende får en godt afsæt til at arbejde i og med Erhvervslivet.

Vi har brug for flere unge i vore virksomheder, der kan komme med  nye tanker og viden til at løfte de mange udfordringer, man står overfor. Der skal i den grad skabes innovation med nye forretningsmodeller, nye produkter, nye markedsføringskanaler og nye produktionsmetoder.

De unge blev opfordret til  at komme ud i verden og få livet sat i perspektiv, men også at tænke også på Djursland som et sted, hvor de altid er velkommen , og hvor de kan skabe et rigt familie- og arbejdsliv.

Tak til Viden Djurs for brug af foto, hvor direktør for Business Djursland Ole Svit uddelte legatet på VID Erhvervsuddannelser i Grenaa.