Norddjurs Kommune har netop haft forslag om ny erhvervspolitik og erhvervsstrategi i høring.

Business Djursland er blevet inviteret til at afgive et høringssvar, og det har vi gjort.

I høringssvaret har vi lagt vægt på at få konkretiseret, hvad der menes med de forskellige begrebet. Vi har også givet forslag til yderligere punkter, som med fordel kan inddrages i erhvervspolitikken og erhvervsstrategien for Norddjurs kommune.

Høringsperioden er nu udløbet, og vi afventer den videre behandling.