Borgerforslag om styrkelse af erhvervsuddannelserne.

Et borgerforslag skal behandles i Folketinget, hvis det opnår støtte fra 50.000 stemmeberettigede borgere. Det er lige nu muligt at støtte borgerforslaget “Lærlingeoprøret: INVESTER I ERHVERVSUDDANNELSERNE”.

Der foreslås følgende: “Der skal investeres yderligere én promille af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) i erhvervsuddannelserne. Pengene skal bruges på tidssvarende udstyr, ordentlige faciliteter og flere kompetencer til lærerne. Lærlingeoprøret skal bakkes op og bringes helt ind i folketingssalen. Alle snakker om manglen på faglært arbejdskraft. Nu skal politikerne følge de flotte ord op med konkret handling.”

Se forslaget i sin fulde længde her

Mange virksomheder på Djursland har brug for medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse, og vi opfordre til, at dem der ønsker at støtte forslaget, får det gjort inden fristens udløb d. 8. november.