Business Djursland har i begyndelsen af november sendt et brev til regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og minister for klima, energi og forsyning. I brevet beder Business Djursland om, at Statens Bredbåndspulje fortsætter i 2021.

Læs uddrag af brevet her:

Business Djursland vil, på vegne af virksomheder, landbrug og iværksættere på Djursland, opfordre Regeringen, SF, Enhedslisten og De Radikale Venstre og ministeren for klima, energi og forsyning til at fastholde en statslig medfinansiering af digital infrastruktur i tyndt befolkede områder via fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2021.

Digital infrastruktur er en bærende konstruktion i det danske samfund. Derfor er adgangen til hurtigt internet i dag at betragte som kritisk infrastruktur på linje med vejnettet og forsyningen af el, vand og varme. Under corona krisen er det særdeles tydeligt, at en fuldt effektiv bredbåndsdækning i hele Djursland, er afgørende for, om virksomhederne og deres medarbejdere kan arbejde effektivt og familierne kan deltage i undervisning hjemmefra. Der er stadigvæk over 6.000 husstande, iværksættere, virksomheder, landbrug som kæmper med hastigheder mellem 2 og 10 Megabit, og uden adgang til en ordentlig digital infrastruktur på mindst 100 Megabit, og hvis man fjerne Bredbåndspuljen, så står disse områder uden mulighed for fremtidssikret net.

Hurtigt internet er i dag en forudsætning for, at der kommer vækst og udvikling i disse områder, for uden tilfredsstillende internet hastighed vil virksomheder ikke flytte hertil, og medarbejderne vil slet ikke. Uden Bredbåndspuljen og muligheder for statstilskud, bliver det dyrt at udrulle bredbånd i de områder af Danmark, hvor der er langt mellem husene.

Business Djursland vil derfor indtrængende opfordre Regeringen, SF, Enhedslisten og De Radikale Venstre og ministeren for klima, energi og forsyning til nøje at overveje mulighederne for at fastholde en statslig medfinansiering af digital infrastruktur i tyndt befolkede områder også i 2021.