I dag er første mødedag på bestyrelsesuddannelsen på Fregatten Jylland, som er kommet i stand i et samarbejde mellem Business Djursland og Dania Erhverv

14 kursister har tilmeldt sig bestyrelsesuddannelsen på Djursland. Uddannelsen Består tre kursusgange plus en eksamen.

Formelt hedder uddannelsen “Grundlæggende bestyrelsesansvar”, og er et valgfag på ”Akademiuddannelsen i Ledelse”. Kurset giver 5 ECTS point. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en erhvervscase, som deltagerne hver især har udarbejdet.

Underviser er Kim Tange, som har flere års erfaringer i flere bestyrelser og i dag arbejder som konsulent og bestyrelsesmedlem.

Deltagerne tilbydes efter endt kursus, at de kan deltage i et bestyrelsesnetværk, som Business Djursland faciliterer.