Efter en veloverstået Generalforsamling

Business Djursland kan nu, efter en veloverstået Generalforsamling, præsentere den holdopstilling, som det næste års tid vil arbejde for;

Et Djursland, hvor Vækst, Innovation og Netværk ses
som bærende drivkræfter og kultur for erhvervslivet,
på tværs af brancher og private og offentlige virksomheder.
  

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Claus Elkjær, Danske Bank, som valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i efteråret 2019 og til Søren Stenbjerg, Sparekassen Djursland, som valgte ikke at genopstille. De har begge ydet en fantastisk, aktiv og engageret indsats i arbejdet på at sætte kursen for Business Djursland.
Bestyrelsen konstituerede sig på et møde umiddelbart efter generalforsamling og er nu som følger:

 
Formand
Ole Sørensen, Rejsecenter Djursland, South & East African Travel

Næstformand

Vibeke Tuxen, VTuxen

Kasserer

Mads Petersen, MP Advokater

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Annemette Lyngby, Erhvervsakademi Dania
Bente Steffensen, Selvstændig
Rasmus Henriksen, Jysk Handi
Søren Nymark Rasmussen, Nymark & Fogh Teknik
Torben Jakobsen, LO-repræsentant

Suppleant
Sebastian Hellemann Konrad, Wicotec Kirkebjerg

Vi planlægger allerede nu et fysisk sommermøde, hvor man kan mødes med den nysammensatte bestyrelse, men må som alle andre, afvente nye retningslinjer for forsamlinger. Flere virksomhedsbesøg, hos bl.a. Grenaa Havn og Terma, er også sat i venteposition, her vil der ligeledes komme en dato for arrangementet senere.
Vi er naturligvis ekstra glade for de mange indspark og positive tilkendegivelser, der kom under og efter generalforsamlingen og vi slutteligt har samlet et uddrag af dem her:

Klaus Mogensen, Klaus M:
God ide med 1. år gratis for iværksættere

Lone Rubin, Rubin Freelance:
Stor ros til bestyrelsen for at rette op på den hårdt beskudte skude fra sidste år. Det ser ud til, vi er på ret kurs igen!

Jan Jørgensen, Air-Consult:
Dejligt at der er sat en bestyrelse som ved aktivt teamwork, kan få BD til at fremstå som den professionelle erhvervs forening som vi alle har brug for her på Djursland. Godt gået

Jacob Lænsø, Bæredygtighedens Hus:
Godt Gået:-) Fremragende format:-) Det virker:-)

Karen Thingstrup, Karpenhøj Naturcenter:
Dejligt at BD er tilbage på god kurs. Godt gået!

Søren Stenbjerg, Sparekassen Djursland:
Selv tak for et godt samarbejde – vi ses derude”:

Dagsorden, Årsbreretning, Regnskab & Budget, som blev fremlagt ved generalforsamlingen, kan hentes her