Bestyrelsen afholdt d. 2. maj sit første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Her blev sendt en venlig tanke med tak for indsatsen til de to bestyrelsesmedlemmer, som valgte at træde tilbage; Advokat Mads Petersen og direktør Søren Nymark.

Der var fire nye ansigter ved borde; Karen Thingstrup, Leder hos Karpenhøj Naturcenter, Jørgen Laursen, Senior Vice President hos Terma Aerostructures og Allan Hougaard, Adm. direktør hos VAM Entreprenørfirma, som er nyvalgte i bestyrelsen. Vores nyvalgte suppleant Daniel Dallerup, formand for FH Østjylland deltog også i mødet.

Bestyrelsen valgte at konstituere sig således, at ny formand er Vibeke Tuxen formand. Nyvalgte Allan Hougaard er kasserer.

Formand: Vibeke Tuxen,
Næstformand: Ole Sørensen
Kasserer: Allan Hougaard
Medlem: Bente Steffensen
Medlem: Sebastian Konrad
Medlem: Annemette Lyngby
Medlem: Rasmus Henriksen
Medlem: Jørgen Laursen
Medlem: Karen Thingstrup
Suppleant: Bo Nørregaard Jensen
Suppleant: Daniel Dallerup

Bestyrelsen satte på mødet fokus på strategien for Business Djurslands arbejde i det kommende år. Der blev valgt tre strategiske overskrifter:

  • Infrastrukturen på Djursland
  • Erhvervspolitisk indsats
  • Arrangementer & netværk

Hvert af de tre indsatsområder har tilknyttet et arbejdsgruppe. Medlemmerne er listet op herunder.

Infrastukturgruppen
 Allan Hougaard, VAM A/S
Jørgen Laursen, Terma A/S
Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S
Brian Worm, Aarhus Airport A/S
Elisabeth Lönne, Stena Line A/S
Bente Steffensen, Business Djursland/Aarhus Transport Group
Annemette Lyngby, Business Djursland
Sebastian Konrad, Business Djursland.

Erhvervspolitisk indsats
Jørgen Laursen, Terma A/S
Daniel Dallerup, Dansk Metal
Vibeke Tuxen, Business Djursland
Ole Sørensen, Business Djursland
Ole Svit, Business Djursland

Arrangementer & netværk
Bente Steffensen, Business Djursland
Karen Thingstrup, Karpenhøj Naturcenter/Business Djursland
Bo Nørregaard Jensen, Viden Djurs/Business Djursland

Bestyrelsen har nedsat tre faste udvalg; Kompetenceudvalget, Iværksætter- og innovationsudvalget og aktivitetsudvalget. Disse udvalg nedsættes ved det førstkommende bestyrelsesmøde.