Landmændene bakker op om et nyt fælles biogasanlæg på Djursland. Det samme gør samarbejdspartnere og finansieringskilder. Landmænd som vil være med i
projektet, skal slå til nu, lyder det fra arbejdsgruppen bag projektet.

Hvis man skal bedømme alene ud fra antallet af fremmødte til informationsmødet om status for et nyt fælles biogasanlæg på Djursland, som blev afholdt i sidste uge på landbocenteret i Følle, så er opbakningen massiv. Biogas er på alles læber lige nu – det er top aktuelt. Blandt de knap 100 fremmødte var der både leverandører og modtagere af biomasse samt samarbejdspartnere, finansieringskilder og politikere fra Syd- og Norddjurs Kommune, skriver Djursland Landboforening.

Den gruppe landmænd, som arbejder for, at et nyt fælles biogasanlæg på Djursland skal blive en realitet, havde kaldt til møde for at give en status på en lang række interne møder, som de har afholdt henover vinteren og foråret. Gruppen har lagt sig fast på, at de ønsker et fremtidigt samarbejde med Brdr. Thorsen Biogas I/S ved Nimtofte, som kommer til at betyde en markant udvidelse af det eksisterende anlæg.

”Vi har en god mavefornemmelse efter vores møder med Brdr. Thorsen Biogas I/S. Vi tror på, at vi her kan få et godt og lokalt forankret projekt, og at det er en fordel at bygge videre på et eksisterende anlæg fremfor at ansøge om at bygge nyt”, lød det indledningsvis fra Mogens Hjort Jensen, som er en del af arbejdsgruppen.

Brdr. Thorsen Biogas I/S var med til mødet, hvor de gav en præsentation af virksomheden og deres ud på driften af et fælles biogasanlæg og de forskellige leverandørmodeller. De lagde vægt på, at de er meget interesserede i et fremtidigt samarbejde, men også vigtigheden af, at de nu får at vide, hvor meget biomasse, de kan forvente at få ind – det reelle tal er afgørende for en konkret dimensionering. Efter mødet fik landmændene udleveret en blanket til tilmelding af biomasse til biogasanlægget.

Knap 100 deltagere var mødt op til informationsmødet om et fælles biogasanlæg på Djursland i sidste uge. Blandt de tilhørende var der både aftagere og modtagere af biomasse,
samarbejdspartnere, financeringskilder og poltikere fra begge kommuner. Foto: Djursland Landboforening.