Business Djursland ønsker en motorvej mellem Aarhus og Grenaa

Inden længe skal politikerne på Christiansborg forhandle om 100 milliarder, der skal fordeles mellem projekter for vejbyggeri og jernbanedrift. Business Djursland ønsker, at en del af de penge lander på Djursland, så Djurslandsmotorvejen kan forlænges til Grenaa.

-Det er svært at overse betydningen af en forlængelse af Djurslandsmotorvejen. Det gælder både for de erhvervsdrivende, borgerne i de små byer og muligheden for at øget tilflytningen til de to kommuner på Djursland, siger Ole Sørensen, formand for Business Djursland.

# Tung trafik væk fra landsbyerne

Landsbyerne langs hovedvej 15 fra motortrafikvejens afslutning ved Feldballe i Syddjurs kommune og til Ringvejen i Grena, belastes af både tæt og tung trafik. Især den tunge trafik er generende for de landsbyer, der formes af bebyggelse langs hovedvejen. Business Djursland ønsker, at landbyerne aflastes for den stadigt stigende mængde af tunge trafik.

# Aarhus Airport vokser

Business Djursland ser Aarhus Airport, som en væsentlig vækstmotor for erhvervslivet på Djursland og resten af Østjylland. Aarhus Airport opruster til kampen om fremtidens flypassagerer. Her er en kort transporttid til Aarhus C og god tilgængelighed for flypassagerer, nogle af de parametre, der vejer tungt. Business Djursland ønsker at styrke Aarhus Airports tilgængelighed til og fra Aarhus C.

# Øget trafik til og fra Grenaa Havn

Grenaa Havn er i fremgang. Havnen er omdrejningspunkt for en lang række større handels- og produktionsvirksomheder. Samtidig er der åbnet en ny færgerute til Halmstad, og skabt en «genvej» til Sverige. Ruten åbner op for helt nye muligheder på tværs af Kattegat for godstrafikken, for turismen og for erhvervsudvikling mellem Østjylland og Vestsverige. I alt forventer Stena Line en fordobling i antallet af rejsende og fragt i løbet af fem år. Business Djursland ser Grenaa Havn, som et vigtigt aktiv for Djursland. I fremtiden vil trafikken og antallet af lastbiler øges, og derfor er en motorvej vigtig.

# Øget bosætning

Norddjurs og Syddjurs Kommuner sender hver dag mange medarbejdere afsted mod arbejdspladser i Aarhus og Randers. Transporttiden til og fra arbejde har stor betydning for bosætningen i de to kommuner på Djursland. Når den daglige transporttid afkortes, så stiger familiernes lyst til at bosætte sig i vores to kommuner. Business Djursland ser øget bosætning, som en vigtig brik i væksten på Djursland.

# Rekruttering og transporttid hænger sammen

Der er kamp om de dygtige medarbejdere – også på Djursland. Uanset om medarbejderne rekrutteres på  eller uden for Djursland, så har den daglige transporttid til og fra arbejde betydning. Virksomhederne på Djursland har brug for at kunne tiltrække kloge hænder og hoveder for at bevare og øge antallet af arbejdspladser på Djursland. Business Djursland ser rekruttering, som et meget vigtigt element i videreudviklingen af et driftigt erhvervsliv på Djursland.

Klimaet er det vigtigste argument mod

Der er argumenter mod forlængelse af motorvejen. Vi ved, at øget privatbilisme og landstransport vil belaste miljøet. Den grønne omstilling af den dansk bilpark vil afhjælpe klimabelastningen. Når Business Djursland  taler varmt for en forlængelse af motorvejen og ikke f.eks. en udbygning af den offentlige transport, så skyldes det Djurslands særlige geografi. Vi er omgivet af hav, og ligger ikke i en naturlig linjeføring for offentlig transport mellem byer. Vi bor i mindre byer eller på landet og vores virksomheder ligger spredt og væk fra bus- og letbanelinjer. Vores virksomheders godstransport bliver ikke mindre i de kommende år, og derfor er der brug for et udbygget vejnet.