I januar trådte Storbritannien officielt ud af EU, og selvom COVID-19-pandemien fylder hos de fleste danske virksomheder, begynder Brexit også at kunne mærkes.

Derfor tildeler Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 25,5 mio. kr. til det landsdækkende projekt Compress, der skal klæde virksomhederne på til at håndtere de nye markedsvilkår.

  • På sit møde den 3. februar 2021 besluttede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse at tildele Compress-projektet yderligere 25,5 mio. kr. til en særlig Brexit-indsats.
  • Brexit-indsatsen finansieres af EU’s Socialfond (16 mio. kr.) og decentrale erhvervsfremmemidler (9,5 mio. kr.).
  • Den nye indsats er målrettet kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i virksomheder, der rammes af Brexit.
  • Projektet er landsdækkende og administreres af Tietgen i Odense.
  • Med tillægsbevillingen bliver projektet samtidig forlænget frem til den 31. december 2022. 

Læs mere om ordningen på Danmarks Erhvervsfremmestyrelses website