Stigning i kontingentsatser

Medlemmerne vedtog på Generalforsamlingen i marts 2023 en kontingentstigning for samtlige satser. Det er første gang foreningen tilpasser kontingentsatserne siden stiftelsen i 2017. […]