Netværk for Grøn Omstilling

Netværksfacilitator: Lone Rubin
Optagelse af nye medlemmer: Åben for nye medlemmer

Netværket afholder fire møder årligt.

Netværk for Grøn Omstilling (tidligere Change Djursland) er primært for ledere og medarbejdere, der arbejder med grøn omstilling i virksomheder, kommuner og forsyninger på Djursland. Uddannelsesinstitutioner er også velkomne. Netværket er dynamisk og optager løbende nye deltagere.

Formålet er at forbedre deltagernes konkurrenceevne ved at arbejde med bæredygtig og ansvarlig udvikling:

  • Vi inspirerer hinanden på tværs af brancher, fordi der er brug for at tænke ud af boksen
  • Vi tager fat på fælles og individuelle udfordringer og besøger hinandens virksomheder
  • Vi er åbne for nye partnerskaber, der sammen kan skabe grøn vækst
  • Vi opsøger aktuel viden og bliver klogere og udvikler os SAMMEN!

Hvorfor være med?
Det er ikke længere nok at levere kvalitetsprodukter til tiden. Kunder og forbrugere stiller i stigende grad krav til virksomheder om at levere på cirkulær økonomi, FN’s verdensmål, CSR og klima. Men hvordan gør man det i praksis?

Det kan være ensomt for en medarbejder eller leder i en virksomhed at arbejde med grøn omstilling. Derfor er et netværk med ligestillede et godt frirum til at få sparring og ny viden samt udvikle idéer, der kan omsættes i praksis.

 

Hvis du er interesseret i at deltage, så kan du kontakte netværksleder Ole Svit på tlf. 5338 6823 eller facilitator Lone Bolther Rubin på tlf. 2424 1288.