Kontingentsatser

Kontingentsatserne for medlemskab af Business Djursland er fastsat i henhold til din virksomheds størrelse og opkræves en gang om året.
Der er følgende intervaller:

Virksomhedsstørrelse Kontingent, DKK årligt
Foreninger / Private 1.000
Enkeltmandsvirksomheder & virksomheder med 1-4 medarbejdere 1.500
5-9 medarbejdere 4.000
10-49 medarbejdere 6.000
50+ medarbejdere 8.000