Bestyrelsesuddannelsen - Modul 3

27okt9:0015:30Bestyrelsesuddannelsen - Modul 39:00 - 15:30 S.A. Jensens vej 2-4, 8400 Ebeltoft

Arrangements detaljer

Business Djursland og Dania Erhverv afholder “Grundlæggende bestyrelsesansvar”.

Grundlæggende bestyrelsesansvar er et valgfag på ”Akademiuddannelsen i Ledelse” og giver 5 ECTS point. Akademiuddannelsen i Ledelse er en praksisnær videregående efteruddannelse, hvor indholdet er tilpasset erhvervslivets krav. Her bliver teorien bundet op på deltagernes virkelighed, hvilket gør, at den nye viden umiddelbart kan tages med hjem og bruges med det samme. Der vil være indlæg og dialog om bestyrelsesarbejde. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en erhvervscase, som du har udarbejdet.

Modul tre indeholder følgende emner:

Bestyrelsens økonomi kompetencer
• Budget- og Regnskabsforståelse/-opmærksomhedspunkter
• Sikre kapitalberedskab
• Kapitalfremskaffelse/-muligheder

Risikostyring
• Risikostyrings strategi og – plan
Kommunikation og rapportering internt
i bestyrelsen såvel som eksternt
• Kommunikationsstrategi & -politik
• Bestyrelsens krisestyring

Bestyrelsesarbejdet
• Due diligence tilgang
• God selskabsledelse
• Bestyrelsesevaluering

Download informationsmateriale om uddannelsen

Tid

(Torsdag) 9:00 - 15:30

Sted

Fregatten Jylland

S.A. Jensens vej 2-4, 8400 Ebeltoft

Læg en kommentar

Go to Top