Bestyrelsesuddannelsen - Modul 1 2023

31okt9:0015:30Bestyrelsesuddannelsen - Modul 1 20239:00 - 15:30 Maltvej 12, 8400 Ebeltoft

Arrangements detaljer

Business Djursland og Dania Erhverv afholder “Grundlæggende bestyrelsesansvar”.

Grundlæggende bestyrelsesansvar er et valgfag på ”Akademiuddannelsen i Ledelse” og giver 5 ECTS point. Akademiuddannelsen i Ledelse er en praksisnær videregående efteruddannelse, hvor indholdet er tilpasset erhvervslivets krav. Her bliver teorien bundet op på deltagernes virkelighed, hvilket gør, at den nye viden umiddelbart kan tages med hjem og bruges med det samme. Der vil være indlæg og dialog om bestyrelsesarbejde. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en erhvervscase, som du har udarbejdet.

Modul 1 indeholder følgende emner:

Grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejde
• Hvorfor have en bestyrelse
• Hvad er en bestyrelse
• Bestyrelsens opgaver og struktur
• At være bestyrelsesmedlem
• Bestyrelseskompetencer
• Bestyrelsens sammensætning

Juridisk og personligt ansvar
• Selskabsloven i forhold til bestyrelsesarbejdet
• Personligt ansvar
• Bestyrelsesaftaler
• Bestyrelses- & direktionsforsikringer
• Ejeraftale, Vedtægter, forretningsorden
• Direktionsinstruks

Pris: kr. 11.500,- incl. forplejning og undervisningsmateriale.

Download folder med info om uddannelsen

Læg en kommentar

Go to Top