Business Djurslands bestyrelse

Business Djurslands bestyrelses udgøres pt. af syv bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

Har du spørgsmål til en af dem, er du altid velkommen til at skrive dem en mail.

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Sørensen
Formand

Ole har igennem 8 år arbejdet med erhvervsfremme og erhvervspolitik gennem foreningsarbejde på Djursland, bl.a. ved stiftelse af Business Djursland.

Ole er brobygger, formidler og jordnær. Deltidsjordbruger på Djursland gennem 35 år. Gennem 20 år selvstændig rejsearrangør med et hjerte forankret på det Afrikansk kontinent. Gennem 12 år franchise tager på SIXT biludlejning, Djursland.

‘Nytænkning og energi opstår i mødet.’ Det brede samarbejde skaber det stærkeste resultat. Ole’s målsætning er at bistå ved skabelse af bred forståelse for liberalismen og den frie udfoldelse under ansvar. Økonomisk ansvarligt, bæredygtigt og respektfuldt.

Djurslands mange styrker skal synliggøres, dyrkes og vil vokse i samarbejdets ”krydsfeltet”.

Vibeke Tuxen
Næstformand

Vibeke arbejder for at opbygge en stærk organisation med et solidt fundament at vokse og udvikle sig på.

Hun er selvstændig rådgiver i bæredygtighed med fokus på at gøre bæredygtighed til god forretning.

Vibeke vil styrke den bæredygtige udvikling af Djursland. Fx kan turisme, fødevareproduktion, uddannelse og masser af innovation sammen med bæredygtighed blive et stærkt og langsigtet brand for Djursland.

Vibeke er aktiv i udviklingen af Det bæredygtige Folkemøde på Djursland.

Mads Petersen
Kasserer

Mads har været engageret i Business Djursland siden stiftelsen. Forud herfor var han medlem af Syddjurs Erhvervsforening, og en aktiv del af sammenlægningen der førte til Business Djursland.

Mads har i en årrække arbejdet som advokat på Djursland, med udgangspunkt fra Ebeltoft.

Mads arbejder for, at vi skaber mere handel på tværs af Djursland, frem for at opgaverne trækker mod Randers eller Århus.

Bente Steffensen
Bestyrelsesmedlem

Bente har været engageret i Business Djursland siden etablering af egen virksomhed i Ebeltoft. Hun arbejder med bestyrelser og ledelse. Er blandt andet sekretariat for Aarhus Transport Group, der dækker hele det østjyske og Djurslands repræsentant i bestyrelsen for Aarhus Airport. Forud var hun direktør i Erhverv Aarhus gennem 17 år og har et bredt netværk.

Bente er optaget af at vi arbejder på tværs mellem brancher og den ‘Djurske’ geografi.

Bente arbejder for, at vi spiller hinanden gode og ser på helheden – samt at vi får fortalt de gode historier om det Djursland kan og vil.

Rasmus Henriksen
Bestyrelsesmedlem

Rasmus har været med fra start, var tidligere i Syddjurs Erhvervsforening og var en af initiativtagerne til sammenlægningen.

Rasmus startede virksomheden Jysk Handi i en ung alder. Udvikling med op og nedture har givet ham erfaringen med at holde fokus på målet og evnen til at finde løsninger i modgang. Den erfaring skal bruges til noget i Business Djursland.

Rasmus arbejder for at Business Djursland kan bidrage med input og sparring til udviklingen af potentiale. Han har fokus på virksomhedernes evne til innovation og arbejder med iværksætteri.

Annemette Lyngby
Bestyrelsesmedlem

Annemettes første periode i Business Djurslands bestyrelse, var som særdeles aktiv suppleant.

Annemette er Chefkonsulent ved Dania Erhverv, hvis mission er at udvikle og udbyde efter- og videreuddannelser samt kurser af høj kvalitet regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Annemette arbejder for at styrke de lokale netværk og dermed bidrage til erhvervsudvikling igennem samarbejde.

Ledig post
Repræsentant for LO Djursland

Vi afventer stadig, at LO udpeger deres repræsentant.

Søren Nymark
Bestyrelsesmedlem

Søren er indehaver og direktør i Nymark & Fogh Teknik, som aluminium og plast løsninger, primært fremstillet ved spåntagende bearbejdning på CNC maskiner.

Søren arbejder for fortsat udvikling af et samlet og homogent erhvervsliv på Djursland, ved bl.a. at fokusere på rammerne herfor, infrastruktur, erhvervs og arbejdsmarkeds forhold, kompetenceudvikling, uddannelsesmuligheder og ikke mindst iværksætteri samt bæredygtighed.

Søren vil gerne udfordres. Så hvis du har noget på hjertet vedrørende erhvervslivet på Djursland, så send ham gerne en mail.

Sebastian Konrad
Suppleant

Sebastian er trådt ind i Business Djurslands bestyrelse som suppleant fra april 2020.

Sebastian arbejder til dagligt hos Nordbyens Energi & VVS, som er en privatejet blik og VVS virksomhed med godt 40 medarbejdere fordelt over Aarhus og Djurslandsområdet.

Sebastian er født, opvokset og bor på Djursland og arbejder for at fremme mulighederne for de erhvervsdrivende, så nuværende og nye virksomheder kan få de bedst mulige vilkår at drive forretning under.

Bo Nørregaard Jensen
Bo Nørregaard Jensen
Suppleant

Bo er direktør ved Viden Djurs, hvis mission er at dække de unges/voksnes og virksomheders brede uddannelsesbehov på de tekniske, merkantile, økologiske og almene fagområder.

Bo er oprindelig uddannet skibschef (skibsfører + maskinmester), men har siden han gik i land tilbage i 2008, været en del af uddannelsesverdenen i forskellige stillinger på Fyn og Djursland.

Bo arbejder for, via et meningsfuldt samarbejde funderet på gensidig respekt, kvalitet og ordentlighed at markere sig tydeligt og seriøst. Målet er at bidrage til en styrkelse af de netværk, som han indgår i, ud fra en tanke om at ”dialog er forudsætningen for at vi lykkes” og ”sammen er vi stærke”.

Ledig Post
Repræsentant for DA

Vi afventer stadig, at DA udpeger deres repræsentant.