Business Djurslands bestyrelse

Business Djurslands bestyrelses udgøres pt. af 8 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

Har du spørgsmål til en af dem, er du altid velkommen til at skrive dem en mail.

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Sørensen
Formand

Ole har igennem 8 år arbejdet med erhvervsfremme og erhvervspolitik gennem foreningsarbejde på Djursland, bl.a. ved stiftelse af Business Djursland.

Ole er brobygger, formidler og jordnær. Deltidsjordbruger på Djursland gennem 35 år. Gennem 20 år selvstændig rejsearrangør med et hjerte forankret på det Afrikansk kontinent. Gennem 12 år franchise tager på SIXT biludlejning, Djursland.

‘Nytænkning og energi opstår i mødet.’ Det brede samarbejde skaber det stærkeste resultat. Ole’s målsætning er at bistå ved skabelse af bred forståelse for liberalismen og den frie udfoldelse under ansvar. Økonomisk ansvarligt, bæredygtigt og respektfuldt.

Djurslands mange styrker skal synliggøres, dyrkes og vil vokse i samarbejdets ”krydsfeltet”.

Vibeke Tuxen
Næstformand

Vibeke arbejder for at opbygge en stærk organisation med et solidt fundament at vokse og udvikle sig på.

Hun er selvstændig rådgiver i bæredygtighed med fokus på at gøre bæredygtighed til god forretning.

Vibeke vil styrke den bæredygtige udvikling af Djursland. Fx kan turisme, fødevareproduktion, uddannelse og masser af innovation sammen med bæredygtighed blive et stærkt og langsigtet brand for Djursland.

Vibeke er aktiv i udviklingen af Det bæredygtige Folkemøde på Djursland.

Mads Petersen
Kasserer

Mads har været engageret i Business Djursland siden stiftelsen. Forud herfor var han medlem af Syddjurs Erhvervsforening, og en aktiv del af sammenlægningen der førte til Business Djursland.

Mads har i en årrække arbejdet som advokat på Djursland, med udgangspunkt fra Ebeltoft.

Mads arbejder for, at vi skaber mere handel på tværs af Djursland, frem for at opgaverne trækker mod Randers eller Århus.

Bente Steffensen
Bestyrelsesmedlem

Bente har været engageret i Business Djursland siden etablering af egen virksomhed i Ebeltoft. Hun arbejder med bestyrelser og ledelse. Er blandt andet sekretariat for Aarhus Transport Group, der dækker hele det østjyske og Djurslands repræsentant i bestyrelsen for Aarhus Airport. Forud var hun direktør i Erhverv Aarhus gennem 17 år og har et bredt netværk.

Bente er optaget af at vi arbejder på tværs mellem brancher og den ‘Djurske’ geografi.

Bente arbejder for, at vi spiller hinanden gode og ser på helheden – samt at vi får fortalt de gode historier om det Djursland kan og vil.

Rasmus Henriksen
Bestyrelsesmedlem

Rasmus har været med fra start, var tidligere i Syddjurs Erhvervsforening og var en af initiativtagerne til sammenlægningen.

Rasmus startede virksomheden Jysk Handi i en ung alder. Udvikling med op og nedture har givet ham erfaringen med at holde fokus på målet og evnen til at finde løsninger i modgang. Den erfaring skal bruges til noget i Business Djursland.

Rasmus arbejder for at Business Djursland kan bidrage med input og sparring til udviklingen af potentiale. Han har fokus på virksomhedernes evne til innovation og arbejder med iværksætteri.

Annemette Lyngby
Bestyrelsesmedlem

Annemettes første periode i Business Djurslands bestyrelse, var som særdeles aktiv suppleant.

Annemette er Chefkonsulent ved Dania Erhverv, hvis mission er at udvikle og udbyde efter- og videreuddannelser samt kurser af høj kvalitet regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Annemette arbejder for at styrke de lokale netværk og dermed bidrage til erhvervsudvikling igennem samarbejde.

Joan Brøgger
Bestyrelsesmedlem

Jeg er født og opvokset på Djursland. Siden December 2009 har jeg været en del af ledelsen i 3F Djursland.  De første mere end 9 år som næstformand, og nu som formand. Senest er jeg blevet valgt som formand for FH lokaludvalget på Djursland.

Jeg har en stor interesse i at udvikle og understøtte erhvervslivet på Djursland, for at sikre gode, trygge og stabile arbejdspladser for borgerne
på Djursland. Det skal være muligt både at bo og leve på Djursland, og ikke skulle pendle ud.

Som repræsentant for mange arbejdstagere, véd jeg at gode relationer mellem arbejdstager og arbejdsgivere er vigtige for gode resultater, og sunde arbejdspladser.

Søren Nymark
Bestyrelsesmedlem

Søren er indehaver og direktør i Nymark & Fogh Teknik, som aluminium og plast løsninger, primært fremstillet ved spåntagende bearbejdning på CNC maskiner.

Søren arbejder for fortsat udvikling af et samlet og homogent erhvervsliv på Djursland, ved bl.a. at fokusere på rammerne herfor, infrastruktur, erhvervs og arbejdsmarkeds forhold, kompetenceudvikling, uddannelsesmuligheder og ikke mindst iværksætteri samt bæredygtighed.

Søren vil gerne udfordres. Så hvis du har noget på hjertet vedrørende erhvervslivet på Djursland, så send ham gerne en mail.

Sebastian Konrad
Suppleant

Sebastian er trådt ind i Business Djurslands bestyrelse som suppleant fra april 2020.

Sebastian arbejder til dagligt som tværfaglig salgs- og serviceleder hos Henning Mortensen A/S, som er en privatejet teknik- og anlægsentreprenører med +250 medarbejdere fordelt over 3 afdelinger i Brædstrup, Silkeborg og Århus.

Sebastian er født, opvokset og bor på Djursland og arbejder for at fremme mulighederne for de erhvervsdrivende på Djursland.

Ledig Post
Suppleant
BD logo
Ledig Post
Repræsentant for DA

Vi afventer stadig, at DA udpeger deres repræsentant.